Binnen afdeling Limburg kennen we niet een traditioneel bestuur, voorzitter, secretaris en penningmeester. We werken met een contactpersoon. Voor onze afdeling is dat Jack Driessen, bereikbaar via limburg@ptcc.nl
Daarnaast houd Ton Schuurmans de afdelingswegsite mee up to date.