Binnen afdeling Limburg kennen we niet een traditioneel bestuur: voorzitter, secretaris en penningmeester.

We werken met een contactpersoon. Voor onze afdeling is dat Jack Driessen, bereikbaar via

limburg@ptcc.nl

Daarnaast houd Ton Schuurmans de afdelingswebsite mee up-to-date.